Verzin een nieuw levensverhaal: Vertel waar je bent geboren, wie je ouders waren, hoe je bent opgegroeid, wat je al bereikt had toen je 13 was en hoe je terecht bent gekomen op de plak waar je nu bent
Post al je fotos en ervaringen op
de facebook van De Wereldontdooisters!