Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn. Je moet geen doel voor ogen hebben. En je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent (Stef Bos)
Post al je fotos en ervaringen op
de facebook van De Wereldontdooisters!