Neem een dobbelsteen, schrijf voor ieder cijfer een mini opdrachtje in de zin van iets liefs voor jezelf of voor iemand anders
Post al je fotos en ervaringen op
de facebook van De Wereldontdooisters!