Zoek een gedicht dat je mooi vindt. Al lees je misschien nooit po√ęzie. Zoek het op internet, in de bieb, of vraag anderen om hulp. Stuur je ons het gedicht?
Post al je fotos en ervaringen op
de facebook van De Wereldontdooisters!